Välkommen till Hyacintens förskola

Hyacinten är en förskola i Hagaområdet där vi arbetar projektinriktat med temat hållbar utveckling. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt. "Det händer på Haga nu och här. Vi lyssnar, leker och lär"

Syftet med bloggen är att visa upp vår pedagogiska verksamhet, främst för föräldrar men även för andra personer som är intresserade av vad som händer i förskolan.Vårt syfte är även att ge föräldrar mer insyn i förskolans verksamhet.

torsdag 12 oktober 2023

V. 41 Utveckla identiteteten

För att stärka barnens identitet har vi börjat med en aktivitet där vi går tillsammans med barnen på promenad och tar foto på barnens hus. Barnen har börjat att skapa ett gemensamt hus där tillsammans ska vi sätta fast foton på barnens hus/hem. Barnen valde att måla regnbåges färger på det gemensamma huset.
Dessutom började vi läsa boken "I huset där jag bor".
Vi samtalar med barnen om deras hus, hur det ser ut och på vilken gata dem bor. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Lpfö.18

fredag 29 september 2023

V. 39 Aktiviteter och projektarbete

I Myrgruppen har vi startat upp vårt projektarbete med fokus på normer och värden. Vi utgår från Kompisböckerna där vi läser berättelser om Kanin och igelkott som fokuserar på värdegrund och barnkonventionen. Kompisböckerna består av 10 olika titlar och just nu läser vi ”dela med dig” i våra tre läsgrupper. Vi har läst boken vid flera tillfällen för att möta ord, begrepp och situationerna i boken flera gånger. Denna vecka har vi i de planerade aktiviteterna lekt kalas både inomhus och ute på vår gård. Vi har fokuserat begreppet dela med sig, vi uppmuntrar varandra till att dela med sig till en kompis, benämnt när vi gjort det och samtalat om hur det känns när någon delar med sig. Här har vi tillsammans bakat en tårta till kalaset som vi delar med oss av.
I planerandet av aktiviteten har vi utgått från följande mål utifrån förskolans läroplan: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen (Lpfö 2018, s.7)

V. 39 Olika aktiviteter - Språk, naturvetenskap och skapande

Under den här veckan har ekorrarna bjudit in barnen många olika aktivitetr inne såsom ute och bland dem var det aktiviteter som är kopplat till vårt projekt "Medkänsla" som vi jobbar med med våra barn. Vi delade barnen i två barngrupper. I första aktiviteten satt barnen runt bordet och fick skriva bokstäverna A, B och C som vi tränar på dem nu. Under aktiviteten fick barnen skriva också den första bokstaven som deras namn börjar med samt skriva deras namn. Barnen fick höra av den vuxne hur bokstäverna uttalas i syftet att lära dem bokstäverna och hur dem skrivs och uttalas och i sin tur lär barnen sig hur skriver dem deras namn.
Den andra aktiviteten var att barnen tillsammans med vuxna gick till folkparken där satt dem och åt frukt. Dessutom plockade dem ekollon och samlade löv, kottar och kastanjer som dem sedan tog dem med sig till förskolan.
Den tredje aktiviteten var att barnen tillsammans med den vuxne skapade hjärtor av ekollon som dem plockade från parken. Under aktiviteten använde vi oss av limpistol. Den vuxne visade först hur vi kan sätta ekollon bredvid varandra för att det ska bli ett hjärta och sedan hjälpte barnen och stöttate på hur dem kan hålla ekollon och limma dem på pappret. Barnen fick prova trycka på knappen till limpistolen och lärde sig hur dem kan hålla i ekollon. Vi samtalde kring till vem vill vi ge hjärtat och att vi kan ge det till någon som vi tykcer om eller gillar eller tänker på. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Lpfö.18

fredag 22 september 2023

V. 38 Olika aktiviteter - , Matematik, språk, naturvetenskap och motorik

Under den här veckan har ekorrarna bjudit in barnen många olika aktivitetr inne såsom ute. Vi delade barnen i två och tre barngrupper. I första aktiviteten satt barnen med den vuxne i ett rum som vi kallar för matterummet. Under aktiviteten fick barnen färdiga träd som den vuxne har skapat tidigare och gett dem för barnen och barnen fick själva skriva siffror och måla äpplen på dem här träden som dem fick. Barnen skrev siffror från ett till tio och målade äpple beror på siffran som dem skrev. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik. Samt förståelse för antal, ordning och tal. Lpfö.18
I den andra aktiviteten satt barnen vid bordet och fick skriva bokstäverna A, B och C som vi tränar på dem nu med våra stora barn i syftet att förbereda dem andra barn också innan dem blir stora. Under aktiviteten fick barnen skriva också den första bokstaven som deras namn börjar med och fick höra av den vuxne hur bokstäverna uttalas i syftet att lära dem bokstäverna och hur dem skrivs och uttalas och i sin tur lär barnen sig hur skriver dem deras namn.
Den tredje aktiviteten var att barnen tillsammans med vuxna gick till himmelstalund fältet vid ekarna där satt dem och åt frukt och samtalde om eken. Dessutom plockade dem ekollon och samlade pinnar som dem sedan tog dem med sig till förskolan. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap och kunskaper om växter. samt förmåga att ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Lpfö.18
Den fjärde aktiviteten var att barnen tillsammans med vuxna gick till tunnelparken där åkte dem rutschkana, klättarde på klätterställning och gungade. Barnen leket tillsammans och hade det trevligt och visade en stor glädje. Dessutom hittade barn ekollon i parken som dem fick ta dem med sig till förskolan. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Lpfö.18

torsdag 22 juni 2023

V. 25 Aktiviteter och projektarbete

Utifrån projektet har vi gjort aktiviteter med barnen. En av dem var "Hur ska vi dela?". Det handlade om hur ska vi dela med varandra bilarna och bussen?

V. 25 Midsommar firande

Under den här veckan fick alla barn gå till skogen och plocka blommor inför midsommar firande. Barnen var glada medan dem plockade blommor.
Under den här veckan firade vi midsommar. Vi dansade runt stången och sjöng olika sånger. Dessutom satt vi på mattan och bjöd barnen på glass och jordgubbar och vi åt tilsammans.

V. 24 Aktiviteter och projektarbete

Under den här veckan har vi läst boken "Dela med dig" men på två olika sätt. En dag fick barnen lyssna på boken som flanosaga.
En gång fick barnen lyssna på boken fysiskt. Efter bokläsningen fick barnen lyssna på en låt som heter "Dela med dig" och barnen tyckte om låten och ville höra den flera gånger.
Under både aktiviteterna visade barnen engagemang och glädje.

torsdag 1 juni 2023

V. 21 Firandet av blivande förskoleklassbarnen och förskolans dag

Under den här veckan den 25 maj firade vi dem blivande förskoleklassbarnen. Barnen fick gå en hinderbana, sitta på guldfilt och de fick även en present (tavla och bild på barnets månad).
Såhär ser vår dekoration ut under vår förskolans dag.
Under förskolans dag hade vi olika aktiviteter liksom måla och miniröris.

V. 21 Aktiviteter inför firandet av förskolans dag

Denna vecka fortsatte vi med aktiviteterna inför firandet av förskolansdag. Dessutom att måla flaggor så har barnen också gjort chokladbollar. Utifrån boken "Dela med dig" gjorde vi denna aktivitet för att barnen ska lära sig att dela med varandra. Dessutom tänkte vi bjuda barnen och alla föräldrar som ska komma till festen på dem här chokladbollarna som vi tillsammans bakade med barnen.

torsdag 11 maj 2023

V. 19 Utomhusaktiviteter och naturvetenskap

Den här veckan fick barnen också plantera och vattna jurdgubbsplantor.
Syftet är att barnen ska utveckla förståelse för naturvetenskap och kunskaper om växter. Lpfö.18