Välkommen till Hyacintens förskola

Hyacinten är en förskola i Hagaområdet där vi arbetar projektinriktat med temat hållbar utveckling. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt. "Det händer på Haga nu och här. Vi lyssnar, leker och lär"

Syftet med bloggen är att visa upp vår pedagogiska verksamhet, främst för föräldrar men även för andra personer som är intresserade av vad som händer i förskolan.Vårt syfte är även att ge föräldrar mer insyn i förskolans verksamhet.

onsdag 8 november 2017

Höstträdet i matsalen
Vi har gjort ett höstträd som sitter i matsalen. Genom trädet kommer vi att följa årstiderna som är vårt tema detta läsår. ´I veckan fick trädet lite gräs under sig som barnen tidigare målat tillsammans. För att få till lagom stora bitar fick barnen klippa och riva pappret vilket de tyckte var spännande. Barnen fick också sätta upp gräset på väggen.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar