Välkommen till Hyacintens förskola

Hyacinten är en förskola i Hagaområdet där vi arbetar projektinriktat med temat hållbar utveckling. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt. "Det händer på Haga nu och här. Vi lyssnar, leker och lär"

Syftet med bloggen är att visa upp vår pedagogiska verksamhet, främst för föräldrar men även för andra personer som är intresserade av vad som händer i förskolan.Vårt syfte är även att ge föräldrar mer insyn i förskolans verksamhet.

torsdag 19 oktober 2017

Höstens sniglar

Vårt projekt det här läsåret handlar om årstidernas växlingar, så just nu undersöker vi hösten.
När vi gick i skogen hittade vi sniglar vilket väckte barnens nyfikenhet. Barnen har även visat intresse för sniglar när de ritat och arbetat med play-do-lera. Den här veckan har vi tagit in sniglar och lagt dem i en av våra ljuskuber. Det är jättespännande att se hur de rör sig inne i kuben och eftersom att de är av glas kan man se även sniglarna undersida.


Barnen sjöng "Lilla snigel akta dig..."

       
          Barnen har även fått leta efter mat åt sniglarna och vi duschar dem med vatten varje dag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar