Välkommen till Hyacintens förskola

Hyacinten är en förskola i Hagaområdet där vi arbetar projektinriktat med temat hållbar utveckling. Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt. "Det händer på Haga nu och här. Vi lyssnar, leker och lär"

Syftet med bloggen är att visa upp vår pedagogiska verksamhet, främst för föräldrar men även för andra personer som är intresserade av vad som händer i förskolan.Vårt syfte är även att ge föräldrar mer insyn i förskolans verksamhet.

fredag 16 september 2016

Myrorna målar
Här en målning som Myrorna har gjort tillsammans i ateljén.
Vi började måla under inskolningens första vecka och gjorde klart den nu. Både de gamla och nya barn har varit med och arbetat med målningen och det är roligt att se barnens olika sätt att måla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar